HOE

Hoe plaatsen we keramische implantaten?

Intake

Hoe we keramische implantaten gebruiken in uw mond, volgt een nauwkeurig en gestructureerd proces. Tijdens het eerste consult luisteren we naar uw wensen en verwachtingen. We overlopen samen met u uw medische gezondheid en uw medicijngebruik en uw eventueel rookgedrag. Daarnaast bekijken we de situatie in uw mond en bestuderen we de mogelijkheden via een röntgenfoto. Op basis van deze bevindingen kunnen we u een eerste indruk geven over de behandelopties die voor u haalbaar zijn. Er volgt eventueel een kleine vitamine-D test.

Hoe gebruiken we keramische implantaten?

Verlengd onderzoek

Om een duidelijk inzicht te krijgen of en hoe we keramische implantaten gebruiken, hebben we meer radiologische informatie nodig op grond van een Cone Beam CT-scan. Hiermee kunnen we immers in de 3 dimensies uw bot-volume bestuderen: dikte, breedte en hoogte. Tevens kunnen we eventuele afwijkingen of pathologieën ontdekken. Daarnaast wordt er ook een mondscan gemaakt. Met deze hypermoderne camera zetten wij uw mond volledig digitaal om tot een model. Deze opname linken we tenslotte aan uw CBCT-scan.

KAVO

Planning en boormal

Aan de hand van gesofisticeerde planningssoftware, plaatsen we uiteindelijk de keramische implantaten op onze computer, op basis van het gewenste eindresultaat. Het zijn dus de kronen of bruggen die bepalen waar wij onze implantaten plaatsen. Hierdoor bereiken we een optimaal esthetisch resultaat. In veel gevallen kiezen we verder voor optimale zekerheid. Dit kan door de geplande simulatie om te zetten in een geprinte boormal. Deze past perfect in uw mond en geeft de exacte locaties (diameter / inclinatie) van de geplande implantaten aan. Hierdoor is de operatie eenvoudiger en bijzonder veilig.
Dicomlab

Ingreep

Via een kleine operatie onder lokale verdoving plaatsen we vervolgens het keramische implantaat (of de implantaten) in uw kaakbot. Door het gebruik van de computer-gestuurde-boormal duurt de ingreep niet lang en is de nalast bovendien zeer beperkt. Deze implantaat-operaties voeren we uit in combinatie met LPRF om het resultaat te verbeteren. Ook de nalast kan om die reden sterk verminderen. Voor meer uitleg over deze procedure, kijkt u onder het kopje “LPRF” op deze website.

Operatie met keramische implantaten

Ingroei

Keramische implantaten moeten nadien een aantal maanden vastgroeien in de kaak. Pas daarna worden de tanden aangemeten. Tijdens die ingroei-fase verkiezen we geen belasting. Een tijdelijke kroon of brug is daarmee liever niet aan de orde. De inhelingstijd verschilt tussen bovenkaak en onderkaak omdat de botkwaliteit in beide kaken niet gelijk is. In de bovenkaak duurt de ingroeifase best 4 maanden. Voor de onderkaak zijn hiertoe 2 maanden voldoende omdat het kaakbot hier veel steviger is.
Keramische implantaten en ingroeifase

Prothetische afwerking

Scanning

Via een complete digitale workflow werken we daarna de kroon of brug af. Via onze hoogtechnologische mondscanner maken we een digitale afdruk van uw mond. Er komen dus geen vervelende afdrukken met pasta’s meer in uw mond. Ook de kleur voor uw kroon of brug bepalen we intussen digitaal via onze Ray-Plicker. Zelfs uw correcte beet bepalen we digitaal. Na 2 weken plaatsen we de kronen of brug in uw mond. Eindelijk kunt u weer bijten zoals van oudsher!

Nazorg

Na het plaatsen van de kroon of de brug krijgt u een aangepaste mondhygiëne-instructie. Deze moet ervoor zorgen dat er geen plaque achterblijft die tot ontstekingen lijdt. Tandenpoetsen alleen volstaat niet, ook poetsen tussen de tanden/implantaten met borsteltjes of stokertjes is noodzakelijk. Verder dient u ook uw tong dagelijks te reinigen. 
Hoe mondhygiëne bij keramische implantaten

Controles

Om het succes van uw implantaten op lange termijn te garanderen zijn ook regelmatige controles noodzakelijk. Hierbij gebeuren enkele metingen en maken we een RX-controle foto. Zonder deze regelmatige controles kunt u ook geen enkele aanspraak maken op eventuele garanties bij het verlies van een implantaat. Wij roepen u hiertoe jaarlijks op.
Implant controle 1
Implant controle 2