Hoe gebruiken wij porseleinen implantaten?

VOORONDERZOEK

Om porseleinen implantaten te gebruiken is goed klinisch en radiologisch vooronderzoek noodzakelijk. Dus maken we maken een conebeam CT-scan  om de juiste bothoeveelheid, maar ook de juiste botkwaliteit te kunnen bepalen.
Op deze manier kunnen we het kaakbot in 3 dimensies bestuderen. De dikte en hoogte worden zichtbaar, maar ook eventuele afwijkingen zoals ontstekingen zijn zichtbaar.

Galileios SoftwareGalileios Software 2

PLANNING

Aan de hand van zeer gesofisticeerde plannings (NobelClinician®) wordt het implantaat geplaatst op de CT-beelden.
Tevens kan hiermee een noodvoorziening en zelf een definitieve voorziening compleet worden voorbereid.
Er zijn dus geen risco’s meer ivm positie, botvolume, prothetische mogelijkheden en esthetische verwachtingen.
WYSWYG: What You See is What You Get…
Op basis van de planning kunnen wij ook een zeer specifieke boormal laten maken. Hierdoor wordt de operatie nog eenvoudiger,
nog voorspelbaarder en nog minder ingrijpend.

NobelClinician PlanningNobelGuide

OPERATIE

Onder lokale verdoving wordt het implantaat (of de implantaten) via een kleine operatie ingebracht. Dit kan dus eventueel zeer eenvoudig via een geleide boormal (NobelGuide®).
Indien gewenst, krijgt u eventueel een week later een noodkroontje / noodbrugje op het implantaat /de implantaten, als de stabiliteit van het implantaat dit toelaat.
Na de ingreep is de nalast erg beperkt.

Implantoperatie met gebruik porselein implantaat

INGROEIFASE

Een implantaat moet vastgroeien: 4 (tot 6) maanden in de bovenkaak, 2 (tot 3) maanden in de onderkaak. Hierbij kan er eventueel een noodkroon / noodbrug worden aangebracht. Best wordt een implantaat gedurende de ingroeifase minimaal belast.

Ingroeifase

AFWERKING

Na de ingroei volgen de afdruk en de kleurbepaling. Via CAD/CAM-technieken vervaardigt het laboratorium de kroon en/of de brug. Eerst komt er een verschroefde opbouw op het implantaat en daarna cementeren we hierop de definitieve kroon of brug.

Kroon op implantaat

VERVOLG

Na het plaatsen van de kroon/brug krijgt u een aangepaste mondhygiëne-instructie, zodat u het implantaat goed reinigt.
Ook verwachten wij u jaarlijks terug voor een korte implantaatcontrole.
Hierdoor krijgt u een levenslange garantie op het implantaat-materiaal (NobelPearl® implantaat).

Implantcontrole