KENNIS

Kennisbank

Hier in deze kennisbank, vindt u meer uitleg over termen die we gebruiken binnen deze website en binnen het vakgebied van de porseleinen implantaten. Ook zijn er links voorzien naar interessante artikelen.

Allergie

Allergie is een reactie van het immuunsysteem op lichaamsvreemde stoffen (allergenen), die op zich niet schadelijk hoeven te zijn, zoals stuifmeelkorrels, huidschilfers van dieren, uitwerpselen van huisstofmijtschimmelsporen of voedselbestanddelen, maar ook metalen zoals titanium. Allergenen komen in contact met de huid of slijmvliezen of via aanwezigheid in het lichaam (implantaten) of ze komen via de luchtwegen of met voedsel het lichaam binnen, waarna het immuunsysteem ze onschadelijk probeert te maken met een allergische reactie. De klachten (loopneus, tranende ogen, jeuk, benauwdheid, diarree, irritatie, afstoting, ontsteking) zijn niet afkomstig van het allergeen zelf, maar van de reactie van het immuunsysteem. Hooikoorts is een bekend voorbeeld, zo ook de afstotingsreacties van titanium implantaten.

Biologisch

Staat voor biologisch dynamisch, ecologisch verantwoord, natuurlijk en met betrekking tot levende wezens. Biologisch betekent in de tandheelkunde ook alternatief: weg van de gebaande paden. Kortom: geen gebruik van kwik-bevattende amalgaam vullingen, geen toepassing van wortelkanaalbehandelingen en vooral geen gebruik van metalen implantaten ter vervanging van verloren tanden.

Patiënten kunnen zelf beslissen in hoeverre zij hier in meegaan, of ze kunnen in overleg met hun andere therapeuten altijd beslissen om bijkomende stappen te zetten. Immers iedere mens verdient een op maat gemaakt behandelplan. 

CoMD

College of Medicine & Dentistry is de grootste private universiteit van de UK. Het CoMD is onderdeel van de University of Ulster (Belfast – Noord-Ierland). Het College of Medicine & Dentistry is het eerste particuliere college in het Verenigd Koninkrijk dat zich toelegt op klinisch tandheelkundig onderwijs, met als doel zorg-professionals op te leiden door onderzoek en onderwijs en dit te vertalen naar evidence-based klinische praktijk en patiëntenzorg. De CoMD is intussen uitgegroeid tot een multinationale alumni- en studentengroep van meer dan 900 afgestudeerden. Decaan: prof. dr. M. Almasri.

Cone Beam CT

Tandheelkundige “kegelbundel” (Cone Beam) computertomografie (CT) is een speciaal type röntgenapparaat dat we gebruiken in situaties waarin gewone tandheelkundige of gezichtsröntgenfoto’s niet voldoende zijn. We gebruiken het niet routinematig omdat de blootstelling aan straling van deze scanner aanzienlijk meer is dan van gewone tandheelkundige röntgenfoto’s. Dit type CT-scanner maakt gebruik van een speciaal type technologie om in één scan driedimensionale (3D) beelden te genereren van tandheelkundige structuren, zachte weefsels, zenuwbanen en botten in het craniofaciale gebied. Cone beam CT heeft echter het voordeel van een lagere stralingsblootstelling in vergelijking met conventionele CT.

Corrosie

Corrosie is de natuurlijke chemische aantasting van materialen doordat hun omgeving op ze inwerkt, in het bijzonder de aantasting van metalen door elektrochemische reacties. Door corrosie wordt zuiver metaal omgezet in (geoxideerd tot) een chemisch stabieler (minder reactiefmetaaloxideDe bekendste soort corrosie is de aantasting van metaaloppervlakken, door reactie van het materiaal met in de lucht aanwezige zuurstof en water: bijvoorbeeld ijzer gaat roesten en koper slaat groen uit. Intussen is wetenschappelijk ook de corrosie van titanium in het menselijk lichaam vastgesteld. Hierbij blijken kleine titanium-partikels aanwezig in lymfklieren. Er blijkt ook een invloed van deze corrosie-producten op het verlies van osseointegratie (peri-implantitis).

Digitale workflow

Kennisbank: digital workflow

Dit is de volledige digitalisering van de processen en stappen in de implantologie. Van digitale mondfoto’s naar digitale mondscan en digitale CBCT, naar digitale planning en digitale boormal productie. Verder over digitaal ontwerp en productie van noodvoorzieningen tot digitaal design en productie van de definitieve oplossingen. Een netwerk met hoog-technologische apparatuur met excellente precisie.

EACIm

De European Academy of Ceramic Implantology is een groep clinici, docenten en sprekers met een grote expertise in keramische implantaten als alternatief voor titanium implantaten. De bedoeling van de EACIm is om kennis te verzamelen, leden te trainen die willen specialiseren door middel van interactie met gelijkgezinde collega’s, onafhankelijk van de industrie.
De eindbedoeling is informatie verspreiden en het gebruik van keramische implantaten te promoten in Europa. De opzet is om een professionele opleiding te bieden voor de prothetiek op keramische implantaten en voor de chirurgie met behulp van zirconia implantaten.

Holistisch

Holisme (Grieksholos: het geheel) is het idee dat de eigenschappen van een systeem (fysiek, biologisch, technisch, chemisch, economisch, enz.) niet kunnen worden verklaard door de som van alleen zijn componenten te nemen. Alles dient vanuit het geheel bekeken te worden. De mond en zijn gezondheid/pathologie heeft dus een duidelijke impact op de totale ziekte en gezondheid.

Keramisch

Keramiek is een materiaal dat noch een metaal noch een polymeer is. Voorbeelden van keramieken zijn bijvoorbeeld aardewerksteengoed en porselein, maar daarnaast valt ook te denken aan glasdiamantensupergeleiders en implantaten. Keramiek ontstaat door verhitting (in bijvoorbeeld een oven), soms in combinatie met druk, waarbij minimaal twee elementen aanwezig zijn. Eén van deze elementen is non-metallisch en de ander mag zowel metallisch als niet-metallisch zijn. Bij tandheelkundige implantaten hebben we te doen met zirconia keramiek.

L-PRF

Leukocyten- en bloedplaatjesrijk fibrine (L-PRF) is een PRP (platelet rich plasma) waarbij autologe bloedplaatjes en leukocyten aanwezig zijn in een complexe fibrinematrix om de genezing van zacht en hard weefsel te bevorderen. HWe gebruiken het als een weefsel-engineering matrix in de parodontologie en de implantologie. Om PRF te verkrijgen, nemen we de benodigde hoeveelheid bloed af in reageerbuisjes zonder anticoagulans en er volgt onmiddellijk centrifuge. Het resulterende product bestaat uit de volgende drie lagen; bovenste laag bestaande uit bloedplaatjesarm plasma, PRF-stolsel in het midden en rode bloedcellen (RBC) onderaan. Het PRF-stolsel kunnen we met een steriele pincet uit de reageerbuis verwijderen. 

Activering van bloedplaatjes als reactie op weefselschade vindt plaats tijdens het proces waarbij PRF verschillende biologisch actieve eiwitten vrijgeeft, waaronder; bloedplaatjes alfa-granulaat, van bloedplaatjes afgeleide groeifactor (PGDF), transformerende groeifactoren-β (TGF ‑ β), vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF) en epidermale groeifactor. In feite spelen de bloedplaatjes en leukocytencytokinen een belangrijke rol in dit biomateriaal, maar de fibrinematrix die ze ondersteunt, is het meest nuttig om de bepalende elementen te vormen die verantwoordelijk zijn voor het werkelijke therapeutische potentieel van PRF. Cytokines worden onmiddellijk gebruikt en vernietigd in een helende wond. De harmonie tussen cytokines en hun ondersteunende fibrinematrix is veel belangrijker dan alle andere bloedplaatjesderivaten.

Titanium

Titanium of titaan is een scheikundig element met symbool Ti en atoomnummer 22. Het is een grijs metallisch overgangsmetaal, het behoort met zirkonium (Zr)hafnium (Hf) en rutherfordium (Rf) tot de titaangroep. Titanium is net als zirconium een overgangsmetaal.

Vitamine D

Vitamine D is een groep van vet-oplosbare verbindingen verantwoordelijk voor de opname van calcium en fosfaat uit voeding, wat van groot belang is voor diverse biologische processen. De twee belangrijkste vormen zijn vitamine D2 en vitamine D3. De term vitamine D verwijst ook naar metabolieten en andere analoga van deze substanties. Vitamine D3 kan in het menselijk lichaam worden geproduceerd onder invloed van ultraviolet licht. In de meeste gevallen is de endogene synthese echter ontoereikend en blijft de mens afhankelijk van de aanvoer uit externe bronnen. Het vitamine D dat in het lichaam wordt aangemaakt of uit voeding wordt verkregen, is het nog niet fysiologisch actief. Pas na enzymatische omzetting in de lever en vervolgens in de nieren verandert het in zijn actieve vorm (calcitriol). 

Het actieve vitamine D wordt als hormoon via de bloedsomloop naar alle lichaamsweefsels vervoerd. In de darmen bevordert het de opname van calcium, fosfaat en magnesium uit het voedsel. Deze voedingsstoffen zijn met name belangrijk voor gezonde groei van bottentanden en spierweefsels.  Deficiëntie leidt tot verminderde botmineralisatie, en uiteindelijk tot aandoeningen die het bot verweken, zoals rachitis en osteoporose hierdoor is de botkwaliteit voor implantaten sterk verminderd. Naast deze functies van vitamine D is er ook aandacht voor de rol ervan bij hart- en vaatziektenauto-immuunziekten en kanker.

Zirconia

Zirkonia of Witte Saffier is de gesynthetiseerdekubisch kristallijne vorm van zirkonium(IV)oxide (ZrO2). Het materiaal heeft optische eigenschappen die dichter bij de kenmerken van diamant komen dan die van welk ander materiaal ook. Een zirkoniasteen schittert iets minder dan een diamant. Aan de andere kant heeft dit mineraal een grotere hoeveelheid verschillende kleuren die erin fonkelen (dispersie).

Er is een verschil in hardheid en dichtheid. Zirkonia heeft een hardheid van 8,5 op de schaal van Mohs. Diamant heeft de hardheid 10. Zirkonia heeft een dichtheid (soortelijke massa) die ongeveer 75% groter is dan die van diamant.

Net als diamant kan zirkonia geslepen worden in verschillende vormen. De steen wordt machinaal geslepen om de tolerantie te evenaren van het diamantslijpen. Tandheelkundige implantaten worden vervaardigd van zirconium-dioxide of dus zirconia.